Sargiet mīlu! Mīla trausla, Viņa viegli salūst var. Sargiet mīlu! Mīla dzidra, Saduļķot

Vien gaišas mīlestības vārdā, Mazs cilvēciņš no nebūtības izkāpj, No mīlas ņemts
02.07.2011

Sargiet mīlu!
Mīla trausla,
Viņa viegli salūst var.
Sargiet mīlu!
Mīla dzidra,
Saduļķot to viegli var.
Ticiet mīlai!
Mīla stipra.
Bēdu kalnus pacelt var.
E.Vēveris