Nu Tavai dziesmiņai jauna skaņa klāt, Mazs akordiņš Tev mīļi sacīs māt!

Nolaidās stārķītis
05.01.2013

Nu Tavai dziesmiņai jauna skaņa klāt,
Mazs akordiņš Tev mīļi sacīs māt!