Raibi cimdi kā dzenīši tautu dēla rociņās. tos māmiņa iedevusi, labu znotu gribēdama.