Zied balta, balta kāzu dienas rota, Un domas tikai laimes vārtos steidz. Tur ticība un

Skaists tikai tas, Kas nepasacīts ir. Bez vārdiem jāsadzird, Bez skaņām jāsajūt – Sirds
02.07.2011
Lai Tavas domas ir manējās Un mani sapņi ir Tavējie. Lai Tavas mājas ir manējās, Veiksmes
02.07.2011

Zied balta, balta kāzu dienas rota,
Un domas tikai laimes vārtos steidz.
Tur ticība un cerība tiek dota,
Tik stipra un tik tīra- vienu reiz.