Tā esot teicis pats Dievs, Nav labi tas, ka cilvēks viens, Diviem vieglāk velnu dzīt, Dzīves