Diviem kopā rozes atplaukst Skaistāk savā krāšņumā, Dzīves solis raitāk šķiras