Saksas liktas labprātīgi, Vezums jāvelk saskanīgi, Kas pār ilkni kājas liks, Tam ar pātadziņu