Dzīves straumē upe garām tecēs, Tā Jums abiem tikai viena būs. Jūsu laime – gaišu

Lai dzīvei kopā tāles zilas, Lai apsolījums nepieviļ, Lai jūsu sirdis pilnas mīlas
02.07.2011
Ja divas sirdis vienu dziesmu uzsāk, Tad klusiem soļiem liela laime nāk. Šo laimi saņemot
02.07.2011

Dzīves straumē upe garām tecēs,
Tā Jums abiem tikai viena būs.
Jūsu laime – gaišu ziedu svece,
Un Jums abiem jāsargā tās mūžs.