Man nevajag nekā, Vien klusu ieleju, kur rītos migla klājas, Vien upes smaržu rāmā

Lai dzīvei kopā tāles zilas, Lai apsolījums nepieviļ, Lai jūsu sirdis pilnas mīlas
02.07.2011
Ja divas sirdis vienu dziesmu uzsāk, Tad klusiem soļiem liela laime nāk. Šo laimi saņemot
02.07.2011

Man nevajag nekā,
Vien klusu ieleju, kur rītos migla klājas,
Vien upes smaržu rāmā novakarā,
Vien kalnu, kurā paceltos mans nams,
Vien bērnu balsis istabā un laukā,
Vien pavardu un tevi siltā gaismā.