Lai dzīvei kopā tāles zilas, Lai apsolījums nepieviļ, Lai jūsu sirdis pilnas mīlas

Es piedzimu pasaulē, Lai kopā ar tevi satiktu ik rītu, Es piedzimu pasaulē, Lai tavas rokas
02.07.2011

Lai dzīvei kopā tāles zilas,
Lai apsolījums nepieviļ,
Lai jūsu sirdis pilnas mīlas,
Un uzticība – avots dziļš.