Lai dzīvei kopā tāles zilas, Lai apsolījums nepieviļ, Lai jūsu sirdis pilnas mīlas

Nāc ar mani zemi art, Nāc ar mani maizi ēst, Puķes sēt un bērnus gaidīt. Nāc ar mani
02.07.2011

Lai dzīvei kopā tāles zilas,
Lai apsolījums nepieviļ,
Lai jūsu sirdis pilnas mīlas,
Un uzticība – avots dziļš.