Lai dzīvei kopā tāles zilas, Lai apsolījums nepieviļ, Lai jūsu sirdis pilnas mīlas

Man nevajag nekā, Vien klusu ieleju, kur rītos migla klājas, Vien upes smaržu rāmā
02.07.2011

Lai dzīvei kopā tāles zilas,
Lai apsolījums nepieviļ,
Lai jūsu sirdis pilnas mīlas,
Un uzticība – avots dziļš.