Lai dzīvei kopā tāles zilas, Lai apsolījums nepieviļ, Lai jūsu sirdis pilnas mīlas

Lai saulīte nenoriet, Ceļu kopā staigājot. Mīļu vārdu nepietrūkst, Visu mūžu dzīvojot.
02.07.2011

Lai dzīvei kopā tāles zilas,
Lai apsolījums nepieviļ,
Lai jūsu sirdis pilnas mīlas,
Un uzticība – avots dziļš.