Paldies visiem mīļiem ļaudīm Kas mūs mazus audzināja, Kas mums lielo ceļa somu Palīdzeja

Ir uzausta dzīve no dzīpariem smalkiem
05.05.2012

Paldies visiem mīļiem ļaudīm
Kas mūs mazus audzināja,
Kas mums lielo ceļa somu
Palīdzeja sakārtot!