Lai bij prieki, kam bij prieki, Skolēniemi, tiem bij prieki, Sniedziņš sniga, putināja

Ir uzausta dzīve no dzīpariem smalkiem
05.05.2012

Lai bij prieki, kam bij prieki,
Skolēniemi, tiem bij prieki,
Sniedziņš sniga, putināja
Bērni uz skolu neaizgāja!