pantini.co

Ģimenei

Patika pantiņš? Padalies ar draugiem!

Lai baltas sveces siltu gaismu
Mīlestības salā lej,
Lai baltām domām izauklēti
Dzīvei pretim bērni skrej!
V.Kokle-Līviņa

Skatīt SMS formā (bez garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm)

Lai baltas sveces siltu gaismu
Miilestiibas salaa lej,
Lai baltaam domaam izaukleeti
Dziivei pretim beerni skrej!
V.Kokle-Liivinja

Skatīt oriģināla formā

, , , , , , ,